Mensen die zich intensief met de schietsport bezig houden willen over het algemeen na verloop van tijd over een eigen wapen kunnen beschikken. Nu is het in Nederland verboden om een vuurwapen voorhanden te hebben maar gelukkig heeft de wetgever voor ons, sportschutters, een uitzondering gemaakt. Ons wapenbezit is echter aan een groot aantal voorwaarden en regels gebonden. Om enig inzicht te geven in deze regels geven wij u hierbij wat informatie. Wij kunnen echter natuurlijk nooit alles in een paar bladzijden vermelden wat de wetgever in een dik boek heeft geregeld.

Wanneer kunt u een (vuur)wapen kopen?

Dat kan eigenlijk altijd. Het punt is echter dat u een verlof moet hebben om het wapen "voorhanden" te mogen hebben. U kunt bijvoorbeeld een wapen kopen bij een wapenhandelaar en het bij hem laten liggen tot dat u een verlof heeft om het thuis voorhanden te mogen hebben.

Wat mag u kopen?

In de Circulaire wapens en munitie is een differentiatie in wapentypes opgenomen, al naar gelang de ervaring van sportschutters. Deze differentiatie heeft niet slechts betrekking op wapens waarvoor een verlof mag worden afgegeven, maar ook voor het gebruik van verenigingswapens of wapens van medeschutters. De door de Minister aangegeven differentiatie kent drie fasen, hieronder nader toegelicht:

Fase 1:

Sportschutters die korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietsportvereniging mogen de schietsport uitsluitend beoefenen met vuurwapens die zijn toegelaten in de Olympische disciplines, de disciplines van de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Sportschutters die na minimaal één (1) jaar een eerste verlof aanvragen, komen uitsluitend voor vuurwapens in aanmerking die geschikt zijn voor de beoefening van Olympische disciplines. Sportschutters die na minimaal twee (2) jaar volwaardig lidmaatschap een eerste verlof aanvragen, komen in aanmerking voor vuurwapens die geschikt zijn voor de beoefening van Olympische disciplines, ISSF-disciplines en MLAIC-disciplines. Deze vuurwapens mogen geen semi-automatische geweren zijn.

Fase 2:

Bij de eerste verlenging van een verlof of na twee (2) jaar volwaardig lidmaatschap, mag verlof worden aangevraagd niet alleen voor wapens die zijn toegelaten bij Olympische disciplines maar tevens voor wapens die zijn toegelaten binnen de disciplines van de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Historische-Wapensdisciplines van de Muzzle Loaders Associations International Confederation (MLAIC).

Dat zijn dus grootkaliber-pistolen en –revolvers, met een maximum kaliber van 9 mm, zoals een Glock model 17, 19, 34, een CZ model 75B kaliber 9 mm Luger, een Tanfoglio Match kaliber 9 mm, een revolver Smith & Wesson model 686+ kaliber 38 Special, zolang de looplengte maar niet meer is dan 153 mm. 

Voor grootkaliber-geweren geldt dat deze zijn toegestaan in enkelschots uitvoering, niet zijnde semi-automatisch. Meerschots geweren met magazijn zijn toegestaan, maar geen magazijnen met zelfladende functie. Dat zijn geweren zoals een Keppeler 300 meter standaard kaliber 6 mm of een Steyr safe bold stainless in het kaliber .308, enzovoorts.

Voor historische wapens geldt dat alle wapens die zijn toegestaan binnen de door de KNSA c.q. de MLAIC gereglementeerde disciplines, zijn toegestaan.

Fase 3:

Bij de tweede verlenging van een verlof, is de aanvraag van een verlof toegestaan in alle andere overige door de KNSA gereglementeerde en erkende disciplines. 

Dat betekent dat wapens in semi-automatische uitvoering voor de disciplines Militair Pistool, Militair Geweer, Dynamic Service Rifle, NPSA Geweer & Pistool, Action Shooting, .30M1, zijn toegestaan wanneer deze voldoen aan de desbetreffende regelgeving. 

Voor pistolen en revolvers betekent dit dat ook kalibers boven de 9 mm, zoals de .45 ACP, zijn toegestaan en ook militaire geweren in semi-automatische uitvoering en ook afgeleiden van militaire geweren in kleinkaliber-uitvoering zijn toegestaan.

Voor de disciplines die zijn erkend door de KNSA, van de APS en de NPSA, te weten Dynamic Service Rifle en NPSA Geweer & Pistool, zijn ook geweren toegestaan die gebruik maken van pistoolmunitie.

Door de KNSA is op haar website gepubliceerd een overzicht van alle KNSA-gereglementeerde disciplines. In dat overzicht zijn de belangrijkste sporttechnische en wapentechnische eigenschappen opgenomen, zoals trekkerdruk, de kalibers, gewichten, afmetingen, enzovoorts. In datzelfde overzicht is ook gemerkt welke disciplines binnen welke fase zijn toegestaan. Klik hier voor het overzicht KNSA-disciplines.

bron: KNSA.NL

Hoe krijgt u een verlof?

Volgens de wet kunt u een verlof voor een vuurwapen krijgen als u bij het bezit van het wapen een redelijk belang heeft. Dat redelijk belang is in ons geval het serieus in verenigings- en wedstrijdverband beoefenen van de schietsport . Dit houdt in dat het wapen wat u wilt hebben door u regelmatig gebruikt moet gaan worden voor een officiële schietsport discipline die u bij onze vereniging kunt beoefenen. Verder dient u tenminste 12 maanden lid te zijn van een schietsportvereniging en voldoende bekwaamheid te hebben in de omgang met (vuur)wapens. Na de eerste verlening van een verlof voor uw eerste wapen moet u weer 12 maanden schieten voordat u een 2e wapen kunt laten bijschrijven. Na het 2e wapen gelden er geen wachttijden meer.

Wij vinden dat het wapen wat u wilt kopen geschikt moet zijn voor de discipline die u steeds heeft beoefend. Bijvoorbeeld: U bent een vervent klein kaliber geweerschutter die na de instructie nooit meer met een pistool of revolver heeft geschoten. Het zou dan heel vreemd zijn als u een zwaar kaliber revolver of pistool wilt gaan kopen. Met andere woorden: het wapen wat u gaat kopen moet van een soort zijn waarmee u op onze vereniging ook steeds heeft geschoten. Om te laten zien welke discipline u schiet kunt u het beste deelnemen aan de verenigingscompetitie.

Stel, het is zo ver, u bent tenminste een jaar lid en nu wilt u een wapen kopen. Eerst zoekt u het wapen uit dat u wilt kopen. Dat kan van een andere verlofhouder zijn of van een wapenhandelaar. Vervolgens vraagt u een WM-3 verklaring aan bij de secretaris van de vereniging.

Formulieren hiervoor zijn voor leden van SV de Flevoschutters bij het telburo of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te krijgen. Voor die WM-3 verklaring moet u een aantal gegevens van het wapen en van degene van wie u het wapen koopt overleggen. De secretaris onderzoekt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden en of het wapen wat u wilt kopen in overeenstemming is met uw discipline. De secretaris wint zonodig informatie over u in bij de trainers.

Is het WM-3 formulier aan u verstrekt dan gaat u met dit formulier, 2 pasfoto's, pinpas en een formulier waarin u zelf aangeeft of u geestelijk gezond bent zeg maar (Dit formulier kunt u hier downloaden) naar de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. Het beste kunt u eerst telefonisch een afspraak maken. Daar neemt men dan uw verlofaanvraag in behandeling. Hierbij wordt u uiteraard "gescreend". Men onderzoekt dan of er geen misbruik van het wapen te duchten is als men u hiervoor een verlof geeft. Als dit onderzoek klaar is en u een verlof krijgt dan kunt u dit ophalen. U moet er van uit gaan dat dit onderzoek enige weken kan duren.

Vervolgens krijgt u een verlof (WM-4) en een afleveringsbon, een zogenaamd WM-2 formulier, een verlof tot verkrijging van een  wapen. Deze WM-2 moet u samen met de verkoper volledig invullen en tegen inname van deze bon mag de verkoper u het wapen geven. U moet zich dan bij de verkoper legitimeren met een rijbewijs of paspoort. U moet vervolgens het wapen binnen 1 week tonen bij de politie. De verkoper moet met de afleveringsbon het wapen van zijn verlof laten afschrijven c.q. uit zijn handelsvoorraad boeken.

Als u het wapen eenmaal thuis heeft moet u dit wapen onder bepaalde voorwaarden opbergen. Als u een WM-3 van de secretaris krijgt zit daar tevens een informatie folder over het opbergen van wapens bij.

Het redelijk belang, op grond waarvan aan u een verlof verstrekt is, vervalt als u niet voldoende gebruik maakt van uw wapen. Daarom wordt er steeds bij het jaarlijks verlengen van uw verlof gevraagd of u kunt aantonen hoe vaak u heeft geschoten. Dat kunt u doen met uw schietregister. Hierin wordt door of namens het bestuur van de vereniging een verklaring afgegeven dat er door u een schietbeurt is gemaakt op een bepaalde datum. Voor in dit schietregister staat wat het minimum aantal schietbeurten is wat u moet hebben gemaakt.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u daarvoor altijd bij een van de bestuursleden terecht.

Leden van SV de Flevoschutters kunnen een e-mail te zenden naar de secretaris en die krijgen dan per e-mail een aanvraagformulier voor een WM-3 formulier toegezonden.