Het onderdeel bestaat uit 24 wedstrijdschoten enkelhandig en is verdeeld in 4 oefeningen van 6 schoten.

  • De eerste oefening bestaat uit een precisieserie van 6 schoten op 1 schijf, afstand 25 meter in 3 minuten (90 sec.) in de staande houding .
  • De tweede oefening bestaat uit een snelvuurserie van 6 schoten op 1 schijf, afstand 20 meter in 15 seconden in de staande houding .
  • De derde oefening bestaat uit een snelvuurserie met vuur verdelen van 6 schoten op 2 schijven, afstand 20 meter in 12 seconden in de knielende houding (max. 3 schoten per schijf).
  • De vierde oefening bestaat uit vuur verdelen van 6 schoten op 3 schijven, afstand 15 meter in 9 seconden in de staande houding (max. 2 schoten per schijf)
  • Voordat de wedstrijd begint, mogen 6 proefschoten worden afgevuurd in 3 minuten (als oefening 1).

Na het commando "LADEN/DOORLADEN" moet de baancommandant de schutters voldoende tijd geven om zich voor te bereiden. Wanneer hij van mening is dat de schutters gereed zijn met hun voorbereidingen vraagt hij: "ZIJN DE SCHUTTERS GEREED ?". Op deze vraag, met uitzondering in de eerste oefening, moet de "VAARDIGE HOUDING" worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven "NIET GEREED" te zijn. Gebeurt dit niet binnen 3 seconden dan begint de oefening. Als een schutter binnen 3 seconden zich "NIET GEREED" meldt, dan wacht de baancommandant 15 seconden en vraagt opnieuw: "ZIJN DE SCHUTTERS GEREED" en start vervolgens de oefening. Een oefening wordt geacht te zijn begonnen op het fluitsignaal. Elk schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd.

Knielend
De schutter knielt op de knie aan dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, of de schutter knielt op de knie aan de andere zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide schouders) een (1) lijn moeten vormen met de zgn. schiet-as. Voor beide houdingen gelden de volgende aanvullingen: De schiethand en -arm dienen geheel vrij naar voren te worden gehouden in de richting van de schijf. Hierbij mag men zodanig zitten dat een deel van het zitvlak op de hiel rust. Het gebruik van een knielkussen is verboden.

Vaardige houding
Bij de gedeelten 2- 3 en 4 van het onderdeel Militair Pistool begint het schieten vanuit de "VAARDIGE HOUDING". In deze houding, wapen op 45graden van het lichaam,wacht de schutter op het commando "VUUR" (of op het KORTE fluitsignaal). De tijd eindigt met een fluitsignaal. Dit fluitsignaal vangt aan 2 seconden "VOOR" en eindigt "OP" het einde van de toegestane tijd. Tijdens het fluitsignaal mag er nog gevuurd worden.

Hieronder een afbeelding van de Vaardige Houding.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schijf
Geschoten wordt op de militair pistoolschijf ringen van 10 tot 6. De afmetingen van de schijf zijn: 76 cm hoog en 45 cm breed. De 10-ring is 15 x 10 cm groot.

Hieronder een afbeelding van de militair pistoolschijf.
mpkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitrusting en munitie
Het dragen van een speciale schietbril is niet toegestaan.

Elk pistool of iedere revolver met een kaliber van 7,62 t/m 11,66 mm (.30 - .459) (centraalvuur) en die voldoen aan de volgende specificaties:

Mondingsremmen of andere soortgelijk werkende middelen zijn niet toegestaan. Balanceer- en loopgewichten, evenals alle losse hulpmiddelen zoals trekkerschoen - al dan niet verbreed -, verbrede hamer e.d. zijn niet toegestaan.

De korrel mag niet voor de loopmonding zijn aangebracht en de keep mag niet zijn aangebracht achter het meest naar achter liggende gedeelte van het mechanisme van het wapen.

De trekkerdruk moet minstens 1360 gram bedragen. De greep mag niet verstelbaar zijn en een vaste of verstelbare palmsteun is niet toegestaan.

De greep mag niet breder zijn dan 44 mm. Het achterste deel van de greep dat rust op de bovenkant van de hand tussen duim en wijsvinger mag niet langer zijn dan 30 mm. De afstand wordt gemeten vanaf de rechte hoek op de verlengde hartlijn van de loop tussen de punten A en B van de afbeelding behorend bij artikel 8.16.0 ISSF Pistol Rules.

Pistolen mogen niet uitsluitend ingericht zijn voor het verschieten van wadcutter- munitie.

Wadcuttermunitie is toegestaan , magnum munitie niet. Er worden maximal 6 patronen geladen.

TIP: Het gebruik van meerdere patroonhouders maakt het voor jezelf wat makkelijker en wat rustiger , zodat je niet constant staat te laden.

Het gebruik van een hulzenvanger is niet toegestaan.

GKG Amersfoort

JAJA. Ook in 2023 kunnen we weer terecht in Amersfoort op de 100 meter baan. Noteer ze in je agenda.
De prijs van de jaarkaart voor 2022 was 75€ en die prijs rekenen we ook voor de jaarkaart van 2023! Met een jaarkaart kan je elke hieronder aangegeven datum schieten in Amersfoort. Losse avonden kosten 10€ per keer.
 
 19-01-2023 03-08-2023
 16-02-2023 31-08-2023
 16-03-2023 28-09-2023
 13-04-2023 26-10-2023
 11-05-2023 23-11-2023
 08-06-2023 21-12-2023
 06-07-2023  

E-boekhouden

Whatsapp groep

Ongetwijfeld maak je gebruik van Whatsapp op je smartphone. Inmiddels hebben we ook een groep EXCLUSIEF voor leden van de vereniging. Bedoeld om uitsluitend relevante informatie over de club te delen en NIET bedoeld voor grappige foto's en filmpjes.

Wil je lid worden van de Whatsapp groep? Dat kan door je telefoonnummer te mailen. Doe dan wel even je voor en achternaam en uiteraard je telefoonnummer erbij.

Bedrijfsuitjes

Regelmatig krijgen wij de vraag of er ook bedrijfsuitjes te organiseren zijn binnen onze vereniging. Hierover kunnen we heel kort zijn: Nee die mogelijkheid bieden wij niet aan. We zijn een vereniging en dus zonder winstoogmerk.