Service Pistool is een discipline dat geschoten wordt met een groot kaliber pistool of revolver, en bestaat uit een totaal van 24 wedstrijdschoten welke verdeeld zijn in 4 series van elk 6 schoten vanaf verschillende afstanden en onder tijdsdruk. Het doel is zoveel mogelijk punten te schieten, met een maximum van 240. Het is vergelijkbaar met Militair Pistool, maar bij Service Pistool mag er naar keuze van de schutter met twee handen of een hand worden geschoten, is de tijdsdruk hoger en wordt er op twee kaarten geschoten.

De serie start met 6 proefschoten op 1 schijf (linker schijf), afstand 25 meter in 15 seconden in de staande houding. Aan het eind van de proefserie wordt de schijf afgeplakt.

De eerste serie bestaat uit een serie van 6 schoten op 1 schijf (linker schijf), afstand 25 meter in 15 seconden in de staande houding.

De tweede serie bestaat uit een serie van 6 schoten, 3 schoten op linker schijf en 3 schoten op de rechter schijf, afstand 20 meter in 10 seconden in de staande houding.

De derde serie bestaat uit totaal 6 schoten, 3 series van 2 schoten telkens in 3 seconden op de rechter schijf. Afstand is 15 meter, in de staande houding.
Tussen de series is er 5 seconden rust waarbij de schut(s)ter de vaardighouding aanneemt.

De vierde serie bestaat uit een serie van 6 schoten verdeeld over 2 schijven, 3 op de linker en 3 op de rechter schijf, afstand 10 meter in 6 seconden in de staande houding.

Tussen de eerste en vierde serie is er geen score opname. Aan het eind van de vierde serie wordt de score opgenomen en zouden er 12 schoten op de linker en 12 schoten op de rechter schijf moeten zitten.

De baancommandant start een serie met het commando "WAPENS LADEN" en noemt de serie en de tijd. De schutter mag proef aanslagen maken. Tijdsduur een minuut.

Daarna volgt het commando "ATTENTIE".
Op dit commando moet de "VAARDIGHOUDING" worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven "NIET GEREED" te zijn. Gebeurt dit niet binnen drie (3) seconden dan begint de oefening. Als een schutter binnen drie (3) seconden "NIET GEREED" meldt, dan wacht de baancommandant 15 seconden en geeft opnieuw het commando "ATTENTIE" en start vervolgens de oefening.

Een oefening wordt begonnen door middel van een KORT FLUITSIGNAAL. Elk schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd.

Aan het eind van elke serie volgt het commando "WAPENS ONTLADEN".
De schutter ontlaadt dan op de volgende manier: Bij pistolen het magazijn uitnemen, de kamer leeg maken en met de slede geopend het wapen ter inspectie aan de baancommandant laten zien. Bij revolvers de cilinder leegmaken en buiten het frame gekanteld laten zien. Nadat de baancommandant zich daadwerkelijk ervan heeft overtuigd dat het wapen ontladen is mag de schutter het wapen neerleggen. De baancommandant geeft hierna de baan vrij.