Veiligheid is belangrijk; zeker bij een  dynamische sporttak als deze. Alles wat op de baan gebeurt, gebeurt onder de verantwoordelijkheid en leiding van de baancommandant. Zijn wil is wet, wat niet  wil zeggen dat men zich moet onderwerpen aan hem. Nee!!, het wil bijvoorbeeld zeggen dat zodra men opgeroepen wordt voor zijn serie niet spontaan het wapen  pakt en alvast gaat laden. De gebruikte commando's zijn als volgt:
"Load  and make ready"
Men pakt het wapen uit tas of holster, laadt het en maakt  eventueel proefaanslagen. Let wel de vingers blijven van de trekker af totdat men daadwerkelijk gaat schieten.
"Are you ready? (not ready)"
Men  staat, in de voor het persoon perfecte houding, met het wapen onder 45graden naar beneden, richting kogelvanger, gericht klaar. In geval "not ready" maakt men dit  kenbaar. De procedure zal zich herhalen. Geeft men geen reactie op deze vraag  dan zal de baancommandant er van uitgaan dat men zover is en zal het volgende commando geven.
"Stand by"
De baancommandant zal nu de timer  starten. Na het starten zal er een tijd van 3 seconden gaan lopen. Na het  verstrijken van deze 3 seconden zal er een signaal hoorbaar zijn. Als men de  stage verschoten heeft, of door bijvoorbeeld munitie tekort de stage niet kan  afmaken zal de baancommandant het volgende commando geven.
"Unload gun  and show gun clear"
Men verwijdert het magazijn en opent de slede van het  pistool of de cilinder van de revolver en ontlaadt het wapen. Dit laat men controleren en ruimt het wapen niet eerder op in holster of tas tot het volgende commando is gegeven.
"gun is clear, close gun, hammer down, holster"
Sluit het wapen , voor pistool de hamer hoorbaar laten vallen, en ruimt het wapen op in tas of holster.
"baan vrij (range  clear)"
Voor diegene die op dat moment toeschouwer zijn geldt het  volgende: men mag niet eerder de baan op dan dat de baancommandant het signaal  BAAN VRIJ heeft gegeven. Het is in geen enkel geval een gereedschap voor de  baancommandant om over een schutter te heersen, maar bedoeld om ongelukken en wanorde te voorkomen.

Holster

Zorg dat het holster goed passend is voor het wapen;

Speedloaders.

Zorg voor voldoende speedloaders, speedloader-houders of magazijnen en tasjes die op de uitrusting van toepassing zijn en zorg voor een deugdelijk vizier op het wapen, waarmee je zelf goed mee overweg kan.

Overig

Uiteraard is goede gehoorbescherming een must. Tevens is het dragen van een schietbril verplicht. Dit vanwege de splash die nog wel eens terug komt. Om de zelfde reden is een shirt met lange mouwen wenselijk. Bij een van de AC leden kunt u tegen een goede prijs een prima riem laten aanmeten. De zogeheten Pjotterbeld. Deze bestaat uit 2 delen een binnenriem en een buitenriem. Beide delen zitten met klitteband aan elkaar. Het voordeel hiervan is dat de riem met atributen eenvoudig van en om je middel gehangen kan worden en toch stevig vast zit.

De spelregels

De spelregels zijn vrij simpel, de uitvoering minder. Actionshooting kan gedefinieerd worden als het beschieten en/of omschieten van een x aantal doelen in een zo kort mogelijke tijd, gebonden aan een aantal regels. De volgende regels zijn van belang:

Uitgangspositie:
de uitgangspositie voor Action-Shooting is het geladen of doorgeladen wapen onder een hoek van 45° ten opzichte van de doelen en/of zichzelf te houden.

De 180graden regel:
het is de schutter niet toegestaan zich meer dan 180graden te verdraaien ten opzichte van de uitgangspositie.

DNF "Did Not Finish":
in geval van munitiegebrek of een storing, en men kan de serie niet afschieten, dan wordt dit beloond met een zogenaamde DNF.

Klasse:
er wordt geschoten in verschillende klasses, te weten; Open Klasse Pistool (OKP), Standaard Klasse Pistool (SKP), Open Klasse  Revolver (OKR) en Standaard Klasse Revolver (SKR). Voor OKP geldt in de regel  geen beperking op de inhoud van het magazijn mits er tussen het eerste en laatste schot 1 wissel plaats vindt. Voor SKP bedraagt de maximale inhoud 8  patronen. Voor zowel OKR en SKR mag men maximaal 6 patronen laden.