Wegens broodnodig onderhoud hebben we een aantal zaterdagen gereserveerd voor onderhoud in de kelder. Gemiddeld eens in de 3 maanden een dagje dicht.

Op de volgende 3 dagen zijn we gesloten voor het reguliere schieten.

Ze komen er weer aan deze week. De contributie-brieven. Het worden er steeds meer. Hierdoor is het ook meer werk. Mocht u toch geen brief ontvangen hebben op 10 augustus mail dan even naar de ledenadministratie. Leden die niet tijdig betaald hebben melden we  af bij de KNSA. Houd uw post dus in de gaten. Kunt u niet wachten met betalen? Hier kunt u het overzicht van de huidige contributie-bedragen vinden.

Het bestuur.

Traditioneel zijn we de maanden juli en augustus gesloten. In overleg onderling kunnen disciplines zelf besluiten door te gaan mits er een beheerder is. De competitie is wel voor alle disciplines gestopt!

Traditiegetrouw proberen we ook in de zomermaanden op de vrijdagavond open te zijn. Beheerders hebben we inmiddels voor elke avond gevonden. Hou het rooster in de gaten op de site of in de kelder of we ook echt open zijn. Vooralsnog hebben we op 7 avonden nog geen barmedewerker en zijn we vooralsnog dicht. Het rooster staat op de website in het menu aan de linkerzijde.

Als je van een feestje houdt is het verstandig om het weekend van 2 & 3 november vast vrij te houden in uw agenda! De vereniging bestaat dan 30 jaar.

Verder wenst het bestuur jullie een fijne en vooral warme vakantie toe!

Marcel

Bij gebrek aan nieuws is er geen nieuws te melden.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt dit  jaar gehouden op:

Maandag 27 mei 2013 - aanvang vergadering: 20:00 uur

Alle leden krijgen z.s.m. per post een uitnodiging toegezonden.

Op zaterdag 4 mei is de kelder gesloten. Dit in verband met de instroomcursus die van 10 tot 16 uur wordt gehouden.

Ik weet het klinkt een beetje raar maar de beveiligingsmeldingen die er optreden als je onze website wilt bezoeken kan je negeren. Of eigenlijk heb je het goed gedaan een uitzondering toevoegen. De site is niet gehackt enkel ons certificaat is verlopen. Aan een nieuwe wordt gewerkt maar kan nog enkele dagen duren. We zijn ten slotte de ING niet.

Marcel

klushulp gezocht voor zaterdag 13 april

  • Isolatie vast zetten
  • Tapijt op de planken
  • Metalen strips op de schietpunten
  • Verlichting schietpunten
  • Hok opruimen
  • Stelling in het hok maken
  • Kogelvanger leeg scheppen
  • Rails baantransport schoonmaken
  • Diversen kleine klussen

Wie wil en kan komen helpen met deze werkzaamheden?

We starten de werkzaamheden om 9 uur.

Inschrijven in de kelder op het prikbord

De KNSA passen voor 2013 zijn binnen. Je kunt je pas ophalen bij de beheerder.

Voor leden die een tijdelijk pasje van de Flevoschutters hebben het verzoek om deze bij de beheerder om te ruilen voor je KNSA pas. Gooi je tijdelijke Flevoschutters pasje dus niet weg, maar lever deze in bij de beheerder.

Als  gevolge van de circulaire 15-10-2012 zijn er een aantal leden die die geen groot kaliber meer mogen schieten. Om verwarring te voorkomen hoe het nou zit is onderstaande tekst uit de schietsport overgenomen.

In de Schietsport van december 2012 is hier een vraag over gesteld. Mr Hoogeveen van de KNSA heeft die vraag luid en duidelijk beantwoord. Hieronder de vraag en het antwoord:

Vraag:
Het niet mogen schieten in het 1e lidmaatschap jaar geldt dus kennelijk ook voor nieuwe leden die bijvoorbeeld per 1 maart 2012 toetraden en die inmiddels de GKP-training hebben gehad en volgens de regels van onze club nu dus met GKP en GKG mochten schieten.
De vraag: die bevoegdheid zouden we dus nu kennelijk moeten terug draaien omdat de nieuw Circulaire (15-10-2012) stelt dat in het 1e lidmaatschapsjaar alleen met KKP/KKG-verenigingswapens geschoten mag worden? Dat is nogal een rare terugwerkende kracht waar deze leden mee geconfronteerd worden. Klopt mijn conclusie?

Antwoord:
U hebt helemaal gelijk, maar het is niet anders.

Overigens is er in schietsportland ook nog discussie over de ballotagetijd. Telt deze nu wel of niet mee bij het criterium ‘1 jaar KNSA lidmaatschap’ bij het aanvragen van een verlof. De KNSA heeft van de minister opdracht gekregen om dit te regelen in de eisen voor een basiscertificering voor schietvereniging. Deze eisen zijn tot op heden nog niet bekend, maar de KNSA is er druk mee bezig. Hier kunnen dus ook nog gevolgen uitvloeien voor het aanvragen van een eerste verlof.

Met ingang van 1-2-2013 worden van de .22 en 9mm de prijzen per doosje met respectievelijk 0,50 en 1,50 verhoogd. Dit omdat de inkoopprijzen helaas ook omhoog gegaan zijn en de oude voorraad zo goed als op was. Inmiddels hangt er in de kelder een nieuwe prijslijst op het prikbord. Ook de overige munitieprijzen zijn aangepast.

Het bestuur

Onze nieuwe Competitietool voldoet aan onze wensen en bied ruimte tot meer. Wat er met ingang van 2013 veranderd is in het bepalen van de klasse waarin je schiet is het volgende:

Bij elke beurt wordt gekeken in welke klasse je thuis hoort aan de hand van je beste 10 beuren, of (indien minder dan 10 beurten geschoten) aan de hand van al je schoten. Je krijgt pas een positie in het klassement toegewezen als je minimaal 10 beurten geschoten hebt. Niet meer om de 5 schietbeurten maar bij elke schietbeurt dus.

Wij geloven niet in het door de Maya's voorspelde einde der tijden op 21-12-2012 en hebben vast de data voor het groot kaliber schieten in Amersfoort voor u vastgelegd. (we hoeven toch nog niet te betalen dus als de Maya's wel gelijk hebben houden we het geld in de pocket Innocent

Data staat wederom aan de linkerkant van de site

De betreffende foto's zijn te vinden in de competitietool :-) Even inloggen en griezelen maar.

In verband met het opbouwen van de wedstrijd is de baan op zaterdagmiddag 3 november gesloten!

Nieuwe CWM 2012 II

28 september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2012 II vastgesteld die per 1 oktober 2012 in werking treedt. Veel wijzigingen daarin waren al in een eerder stadium in brieven van de Minister aangekondigd, zoals een opbouw in wapentypes op basis van ervaring, verplichte wedstrijddeelname, certificering, enzovoorts. Klik hier voor deze nieuwe circulaire. Hieronder volgt een nadere uitleg over de belangrijkste wijzigingen die de sportschutters aangaan, door onze Juridisch Adviseur mr. P. Hoogeveen.

Lees verder

Hierbij treft u aan de Circulaire Wapens en Munitie 2012 II, kenmerk 303348. De Circulaire Wapens en Munitie 2012 II bevat wijzigingen ter versterking van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport. De versterkingen betreffen de certificering van schietsportverenigingen, de verplichte wedstrijddeelname voor verlofhouders en een opbouwstelsel in toegestane wapentypes voor jonge en onervaren sportschutters. Deze wijzigingen zijn voorzien van overgangsbepalingen en aangekondigd in de brieven aan de Tweede Kamer van 28 maart 2012 en 19 juni 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 33 033, nr. 7 en 8).

De Circulaire Wapens en Munitie 2012 II gaat per 1 oktober 2012 in en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2012 (kenmerk DDS5720463, Stcrt. 2012, nr. 582).

Lees verder

GKG Amersfoort

Ook in 2020 kunnen we weer terecht in Amersfoort op de 100 meter baan. Noteer ze in je agenda.
De prijs van de jaarkaart voor 2020 is nu 75€. Met een jaarkaart kan je elke hieronder aangegeven datum schieten in Amersfoort. Losse avonden kosten 10€ per keer.
 
23-01-2020   09-07-2020
20-02-2020   06-08-2020
19-03-2020   03-09-2020
16-04-2020   01-10-2020
14-05-2020   29-10-2020
11-06-2020   26-11-2020
    24-12-2020
 

E-boekhouden

Recreatief schieten / bedrijfsuitje

Regelmatig krijgen wij de vraag of er ook bedrijfsuitjes te organiseren zijn binnen onze vereniging. Hierover kan ik heel kort zijn: Nee die mogelijkheid bieden wij niet aan. We zijn een vereniging en dus zonder winstoogmerk. Verder is het heel lastig uit te leggen naar de politie als er iets zou gebeuren. Hiernaast zijn we er niet voor verzekerd en zijn de deelnemers dat dus ook niet.

Whatsapp groep Flevoschutters

Copyright © 2020 sv de Flevoschutters. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok